Utveckling
 

För att förstå vår samtid måste man veta något om vår dåtid, den tid som leder fram till nuet. Nuet existerar inte i ett vakuum utan är intimt sammanlänkat med den tid som varit innan.

 

Ta det här med kommunikation till exempel, vilken ung människa i dag kan föreställa sig hur livet vore utan mobiltelefoner, datorer och satelliter,

 

Ibland när jag berättar för unga människor att allt detta inte fanns när jag växte upp, så får de något förundrat i blicken och kan inte riktigt förstå.

 

Men om du inte kan förstå, då fattar du ju ingenting och det var väl inte så bra.

 

Hastigheten på kommunikationen i det samhälle där du lever är absolut fundamentalt för hastigheten i hela samhället.

 

Se det så här, för hundra år sedan bodde nästan alla på landet och det hände inte speciellt mycket och hur skulle det kunna hända mycket.

 

Det fanns nästan inget att göra, det fanns nästan ingen elektricitet, 1883 startar det första kommersiella kraftverket i New York och det förser ett femtiotal kunder med el. Innan dess så var det stearinljus, fotogenlampor och i några storstäder fanns det gas att tillgå.

 

Ångmaskiner fanns, järnvägen var det första snabba transportmedlet och när den kom så förvandlades resandet så dramatiskt att vi har svårt att ta till oss detta.

 

Tänk själv, du skall resa mellan Göteborg och Stockholm, det är i runda tal 500 kilometer. Hur lång tid tror du att det tog innan järnvägen var här? Ett par dagar kanske?

 

Det räcker inte, inte på långa vägar, så låt oss räkna lite, med en snitthastighet på 5 km i timmen och du reser i tio timmar per dag, så är det lätt att räkna ut att det tar tio dagar att åka mellan Göteborg och Stockholm och det är nog en realistisk uppskattning.

 

Det gick nog lite fortare med häst och vagn, men inte mycket, detta är verkligheten vi pratar om och inte någon Hollywood film där dom spränger fram i full galopp.

 

Och körvägen var mycket längre än de 500 km jag nämnde, se bilden framför dig, du har väl varit ute på landet och sett dessa charmiga små grusvägar som slingrar sig fram. Det blir mycket längre, för att inte tala om kvaliteten på vägen.

 

En vacker sommardag gick det väl an att åka häst och vagn, men en kall, kylslagen, blöt och fuktig Novemberkväll, var det väl inte lika roligt. Tung resa, inte många gjorde den och absolut inte i onödan.

 

Tänk dig sedan att du skall färdas hela sträckan från Göteborg till Stockholm på dessa små slingriga vägar, det tar en stund. Så järnvägen var den första stora uppfinningen som förändrade folks vardag på ett påtagligt sätt, just för att den förkortade restiden så mycket. Den fick fart på hela ekonomin. Den fick fart på hela samhället. Plötsligt gick ju allt så fort, tyckte dom.

 

Med sina gamla ånglok, som gjorde, kanske trettio kilometer i snitt. Man skulle ju stanna rätt ofta, på den tiden, alla ville ju med en liten bit. Fortsättning följer.   Tillbaka.